ارسال های برچسب زده شده كار خدا پسندانه

2008/09/24

کار فی سبیل الله و آینده نگری

بسم الله النوربه جای مقدمه:۱- هر چیزی برای خودش زمانی دارد و زمان هر کاری هم محدود است . چون عمر ما محدود است . ۲- دل و فطرت پاک آدمی تمایل دارد تا خواسته های اوانجام شود . ۳- قوه عاقله و ادراکات طبیعی آدمی نیز کارهای مهم زندگی را گوشزد می کند به […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|