ارسال های برچسب زده شده متاهلانه

2013/09/07

متاهلانه گی۴۰

نباید هیچ‌گاه از او بخواهم که بخشی یا همه مهریه‌ش را ببخشد؛ شاید فکر کند تمام نشانِ محبتی را که داده بودم پس می‌گیرم..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/09/06

متاهلانه گی۳۹

نبایدهیچ‌گاه به اجبار از او چیزی بخواهم، حتی اگر آن را برایم انجام دهد، هیچ فایده و لذت و برکتی در آن نخواهد بود..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/09/05

متاهلانه گی۳۸

نباید زمان عصبانیت، حرفی بزنم که شان‌م را کم کند؛ بعضی چیزها زمان می‌برد تا ترمیم شود..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/09/04

متاهلانه گی۳۷

نباید هیچگاه، روی مسائلی که حساس‌ست دست بگذارم؛ حتی به شوخی، او از برگ گل هم نازک‌تر‌ست..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/09/03

متاهلانه گی۳۶

نباید هیچ‌وقت، و در هیچ شرایطی، قولی بدهم که نمی‌توانم؛ بلندپروازی‌های دور و دراز و نرسیدن‌های بعدش، آفت زندگی خواهد شد..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/09/02

متاهلانه گی۳۵

نباید خلف وعده کنم؛ او روی قرارهایمان حساب باز می‌کند..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/09/01

متاهلانه گی۳۴

مسائل زناشویی، حریم خصوصی دو نفره‌مان‌ست؛ به هیچ احدی نباید حق بدهم که احساس کند می‌تواند به این حریم  نزدیک شود..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/08/31

متاهلانه گی۳۳

نباید وقتی از هم نشینی هم، دور می شوم، بلافاصله سراغ گوشی ام بروم، شاید فکر کند مزاحمم بوده و من کاری داشته بوده ام..

» باقی این نوشته را بخوانید ...