ارسال های برچسب زده شده محبت

2012/07/28

یادتو جا گذاشتی

تو گناه بی اراده نبودی.. همه ی دار و ندار من، از کلمه ی ساده‌ی محبت بودی

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|