ارسال های برچسب زده شده مزخرف

2008/09/27

قصور !

همش تقصیر توئه!ای بلاگر بی خرد یه مینی مال توپ اومد تو ذهنم باز نشدی ، رفت !!

» باقی این نوشته را بخوانید ...

کدام ؟!

نظر ندارم بهتره یا مزخرفه ؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|