ارسال های برچسب زده شده ممكن

2008/09/27

غیر ممکن !

هیچ چیز غیر ممکن نیست گاهی فقط زمان هنوز بالغ نیست …(بر گرفته از یک کامنت)

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|