ارسال های برچسب زده شده مولانا

2009/10/03

عشق و دگر هیچ!

عصر به استادم پیامک فرستادم که:– روح پدرم(ش) شاد که می‌گفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچشب جواب دادند که:– … و عشق آنست که هیچ شوی و دگر هیچ!جواب دادم که:– … وز طرب آکنده شدم!جواب آمد که:– گریه بدم خنده شدم!تتمه:اگر آن چیزی که منظور من بود از نوشتن این […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|