ارسال های برچسب زده شده ميني مال

2008/12/18

مینی مال!

بر اساس آخرین نظریه بنده؛رمان، مینی مالیست پرو بال داده شده!

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/27

قصور !

همش تقصیر توئه!ای بلاگر بی خرد یه مینی مال توپ اومد تو ذهنم باز نشدی ، رفت !!

» باقی این نوشته را بخوانید ...

بیشتر اینجا مینویسم :

مینی مال گونه های یک مقام غیر مسئول!من مینی مال می نویسم ، پس هستم !

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/26

مینی مال !

خوب است دیگر مینی مال نویس یعنی تند تند نویس!

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|