ارسال های برچسب زده شده نام سال

2013/03/19

سال نو، زندگی ِ نو

اول: این پست ادیت شده ی پست قبلی ست! ماجرایش هم این است که یک جو روانی چند ساعتی مانده به تحویل سال از روز قبلش ایجاد شد که بعضی ها  ادای بچه های بالا را در می آوردند که ما میدونیم اسم سال چیه و رهبری به چه نامی جهت دهی می کنند، بعد […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|