ارسال های برچسب زده شده نوشتن، سکوت، اردوی جهادی

2009/09/01

کمیته داخلی آشتی ملی!

بسم الله ۱- وقتی حرف هایت و نوشته هایت بوی نا می گیرند، وقتی حس می کنی الان شاید بشود آب باریکه ای راه انداخت برای خشک نشدن ، وقتی حس می کنی مخاطبی نداری جز همانی که قبلا بود ؛ خودت! ، وقتی فکر می کنی ننویسی دیگر دیر می شود… ، وقتی اینها […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|