ارسال های برچسب زده شده وبلاگ

2008/10/13

دچار !

تو وبلاگش نوشته بود :“دچار یعنی عاشق ….هیچی هویجوری گفتم !” هویجوری هویجوری درست گفته بود

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|