ارسال های برچسب زده شده پاییز

2010/10/26

بگذار بگذرد!

پاییز را که بگذرانیم و از پس زمستان سخت هم برآییمدیگردوباره سبز می‌شویم چه اشکال داردبگذار من به‌پای تو بیافتممن به‌پای تو بمیرم. عکس و مرتبط از/با اینجا

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|