ارسال های برچسب زده شده چشم، دل

2009/09/21

چشم هایش!

وقتی چشم هایش را می دید،می دانست تمام کوچه پس کوچه های دلش در حال در نوردیده شدن است…

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|