ارسال های برچسب زده شده چشم ها

2012/01/09

می توانی هرزه‌گی بنامی‌ش؟

نگاه می‌کنی به تاریخ، نبوده‌ای، ساعت را؛ ۴ از نیمه‌شب گذشته ست فکر می‌کنی، هزارها حرف، که از گفتن هیچ‌کدام مطمئن نیستی، حوصله‌ات باز از این همه شک‌ سر می‌رود؛دنبال اطمینان‌ها  می‌گردی چشم‌ها!‏‏ نمی‌دانم اسم‌ش هرزه‌دلی‌ست یا نه!؟ یا هرزه‌نگاهی؟ نه؛ فکر نمی‌کنم گناه باشد، -گناه هم که باشد، بیا کمی گناه کنیم- چشم‌ها پنجره […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|