ارسال های برچسب زده شده گوهرشاد

2012/02/07

نشان گرفته دلم را..

اصلا هی بگذار بیاید و برود این شبها این روزها که شب نمی شوند، بگذار همه ی اتفاقات دنیا بگذرد این روز ها که شب نمی شود بگذار ربیع بیاید، بگذار اصلا باز محرم بیاید، صفر شود این روزها که شب نمی شود؛ این روزها هیچ وقت شب نمی شود.. آمده بودند؛ یک عالمه آدم هی […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|