ارسال های برچسب زده شده اتفاقی

2008/10/14

اتقاقی !

“گاهی برای بودن باید رفت “اتفاقی رفتم کتابخونهاتفاقی از بین ۴۱۸تا نتیجه جستجو سه تا کتاب امانت گرفتماتفاقی یکی شو باز کردماتفاقی وسط اون همه نوسته یه صفخه سفید وسط کتاب اومد که بالاش با قلم آبی اون جمله بالا رو نوشته بود

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|