ارسال های برچسب زده شده استاد

2008/10/13

استاد !

– اسلام میگه زن باید عده نگه داره– استاد ببخشید ، یعنی همون ۲ – ۳ ماه دیگه ؟– دو سه ماه نه ، دو ماه و چهل روز !

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|