ارسال های برچسب زده شده احساس

2008/09/27

بانوی من !

مثل شراب ها ، نهبانوی من ، تو در منسر گیجه های بعد ازنوشیدن شرابی …

» باقی این نوشته را بخوانید ...

رویا !

رفت … باور میکردی بدون خداحافظی بره ؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/26

سوال !

– ناراحت شدی؟– نه ، فقط حس خوشحالی مو از دست دادم

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|