ارسال های برچسب زده شده آرامش

2008/10/14

آرامش !

نمی دانم آرامش از دستان توست که به وجود من جاری می شود یا اضطراب از وجود من رخت بر می بندد مهم نبود مهم دستان تو بود و بس

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|