ارسال های قرار گرفته در کوتاه‌نوشته ها

2012/12/26

این روزها!

کشش چو نبود از آن سو..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2012/12/25

ابتدای مسیر!

دو استکان چای به حرمت پایان این سرمای زمستانی در کنار تو – ای همه ی خوبی ها – ..                                    آرزوست  

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2012/12/24

زمستان است!؟

شما که سواد داری ، لیسانس داری ، روزنامه خوونی… با بزرگون میشینی ، حرف میزنی… همه چی میدونی… شما که کله ت پُره ، معلم مردم گنگی واسه هر چی که میگن جواب داری ، در نمیمونی بگو از چیه که من دلم گرفته… راه میرم دلم گرفته ، می شینم دلم گرفته گریه […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2012/12/23

این روزها!

میم مالکیت‌م ،      آرزوست..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

این روزها

تن‌خسته ام        در باد             و منتظر برای روزهای خوب      امید           هنوز آرزو را در من                می پروراند.. ایستاده م          برای آمدنت

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2012/12/21

۲۱ دسامبر

حذف شد!   پی نوشت: اولین حذف مطلب.. ؛ مطلب ها باید به همان پیش نویس بودن، قناعت می کردند..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2012/12/20

Alone in the home {ver: yalda night‏}

شب دراز و دچار بودن جرم   پی نوشت: صبر و رضا، این هم برود کنار باقی پا بر دل گذاشتن هایم

» باقی این نوشته را بخوانید ...

از غم ای‌کاش‌ها!

یک‎روز می‌آورم‌ت به همه نشان‌ت می‌دهم و به صدای بلند: با افتخار معرفی می‌کنم؛ “ضمیر” عاشقانه‌نویسی‌های‌م..  

» باقی این نوشته را بخوانید ...